Lý thuyết GANN

12 Tháng Năm, 2019 admin 0

Lý thuyết Gann: Được William D. Gann (1878-1955) phát triển một số phương pháp đặc biệt phân tích biểu đồ giá. Ông chú ý đặc [Xem thêm…]