Cản tâm lý

16 Tháng Năm, 2019 admin 0

Xác định mức cản tâm lý trong Phân tích kỹ thuật Forex – Vàng Trong các loại cản Support – Ressistence phổ biến như  Pivot [Xem thêm…]

Lý thuyết GANN

12 Tháng Năm, 2019 admin 0

Lý thuyết Gann: Được William D. Gann (1878-1955) phát triển một số phương pháp đặc biệt phân tích biểu đồ giá. Ông chú ý đặc [Xem thêm…]